متمم قرارداد گشتهای خارج از کشور

در جهت اجرای قرارداد فی مابین شرکت خدمات مسافرت هوایی وجهانگردی کارنو گشت کیا و خریدارکه به نمایندگی تام الاختیار از جانب افراد معرفی شده در قرارداد مذکور که اقدام به انعقاد این قرارداد نموده است شروط و مفاد ذیل به قرارداد مذکورالحاق و قراردادبه شرح ذیل تکمیل گردید .

موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد تعیین حدود و وظایف و مسئولیتهای طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشتهای خارجی دسته جمعی یا انفرادی به شرح ذیل میباشد.

شرایط قرارداد:

۱-چنانچه تور به حدنصاب موردنظر (حداقل۱۵نفر) نرسد کارنو گشت کیا مجاز به ابطال آن ،اعلام به مسافر یک هفته قبل از تاریخ اجرای تور و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می باشد.

۲-ساعت تحویل اتاق های هتل به هنگام ورود ساعت ۱۴ بعدازظهر و تخلیه ساعت ۱۱ صبح بوده که مسافر موظف به رعایت آن می باشد.

۳-در اتاق های دوتخته ،تخت سوم از نوع سفری بوده و موقتاً در اتاق دو تخته گذاشته می شود.

۴-مسافر انفرادی به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اتاق یک تخته می باشد.

تبصره اول:

الف) درخصوص ثبت نام گروهی فقط فردی که به نمایندگی از مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به شرکت خدمات مسافرتی خریدار جهت پیگیری ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین دراین خصوص مجاز به مراجعه به کارنو گشت کیا نبوده و حق هرگونه اعتراض و اقامه دعوی را از خود سلب می کند.

ب)درخصوص تور یا پروازهای چارتر هزینه غیرقابل استرداد می باشد.

۵-درخصوص امور مربوط به پروازهای هوایی باتوجه به مقررات حمل و نقل هوایی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۳۹ در ورشو به امضا رسیده است و نیز اصلاحیه پیمان مزبور که درتاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵ در لاهه تصویب گردیده و همچنین مقررات مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری عمل خواهد شد.

۶-در صورتیکه مسافر به هر دلیل برای سایر مسافرین یا سرپرست گروه (تورلیدر) و یا راهنمایان محلی و کلاً کسانیکه دراجرای گشت نقش داشته مزاحمت ایجاد نماید و یا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران درکشور مربوطه گردد سرپرست گروه موظف است برحسب مورد تصمیم لازم را درخصوص این مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ثبت موضوع به کارنو گشت کیا یا سفارت ایران گزارش نماید .

۷-کارنو گشت کیا در خصوص عدم صدور روادید از سوی سفارتخانه ها برای هیچ یک از مسافرین مسئولیت نداشته و چنانچه مسافرینی بصورت گروهی ثبت نام نموده و به دلایلی سفارتخانه مربوطه از صدور روادید برای هر یک از آنان ممانعت به عمل آورد سایر مسافرین می بایست از گشت استفاده نماید و درصورت اعلام انصراف مسافرینی که ویزای آن اخذ شده است میبایست کل هزینه تور را پرداخت نماید .

تبصره دوم:

در خصوص بستگان درجه یک (پدر،مادر،همسر،فرزندان مجرد) که روادید یکی از آنها توسط سفارت صادر نگردیده باشد و تقاضای کنسل نمودن تور راداشته باشد،۵۰% هزینه کل تور به عنوان جریمه اخذ خواهد شد و در خصوص افرادی که رابطه نسبیت ندارند و موفق به اخذ ویزا نشده اند طبق بند ۲۳ این الحاقیه عمل خواهدشد .

۸-چنانچه صدور ویزا و تحویل گذرنامه درآخرین لحظات زمان شروع سفر توسط سفارتخانه صورت پذیرد مسافر موظف به شرکت درگشت و استفاده از تور می باشد و درصورت اعلام انصراف مسافر می بایست کل هزینه تور را پرداخت نماید.

۹-در صورت تغییر ساعت پرواز و یا هرگونه تغییر دربرنامه پروازی و یا ظرفیت پرواز و روز پرواز و تغییر هتل کلاً مشکلاتی که دراجرای تور حادث میگردد و از کنترل کارنو گشت کیا خارج باشد که سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه کارنو گشت کیا نبوده و مسافر میبایست مقدمات سفر خود را جهت استفاده از تور فراهم نماید و عازم سفر گردد.

۱۰-در صورتیکه هنگام ابطال تور توسط مسافر، روادید خریدار اخذ شده باشد کارنو گشت کیا مجاز به ابطال روادید مربوطه توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهد بود و جرایم ابطال تور بر اساس بند ۲۴ این قرارداد اخذ خواهد شد.

۱۱-درصورت بروز حادثه ای برای مسافر در طول سفر براساس شرایط بیمه حوادث مسافر تحت پوشش بیمه سفر بصورت گروهی می باشد و حق استفاده از امکانات بیمه را دارد و در این خصوص شرکت کارنو گشت کیا هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۲-بیمه مسافرتی برای کلیه افراد بالای ۶۰ سال الزامی است که هزینه آن مجزا از مسافر اخذ می گردد.

۱۳-انجام تغییرات لازمه دربرنامه مسافرت و مسیر،ساعت و زمان حرکت گشتها بر حسب ضرورت در اختیار شرکت کارنو گشت کیا و کارگزار می باشد.

۱۴-درصورتیکه هر یک از مسافرین موضوع این قرارداد از بازگشت به کشور در تاریخ مقرر دراین قرارداد خودداری نمایند،مسئولیتهای ناشی از آن و همچنین پرداخت خسارات احتمالی وارده به کارنو گشت کیا بر عهده خریدار میباشد.

تعهدات مسافر:

۱۵-رعایت شئونات اسلامی در طول سفرازسوی مسافر الزامی است.